Get Adobe Flash player

 
                           

 

You are here

Home

Vilkår

Forretningsbetingelser

Ved at acceptere Forretningsbetingelserne samtykker som vores aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. Enhver aftale som indgås med  os, regulerer forholdet mellem dig og Dansk Media i forbindelse med din bestilling og brug af Dansk Medias hostingprodukt.

1. Generelle bestemmelser

Det er en betingelse for at kunne tegne et Abonnement, at Kunden er myndig.

Såfremt der sker ændringer i Kundens adresseoplysninger påhviler det kunden selv at ændre dette på admin@danskmedia.dk
 

2. Et abonnement løber i 12 måneder ad gangen. Kunden betaler abonnementet forud. Abonnementet er uopsigeligt i de første 12 måneder. Ved udløbet af 12 måneders perioden fortsætter abonnementet automatisk.

Såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet, skal dette ske skriftligt ved mail eller brev senest 3 måneder før udløbet af en aftaleperiode.

Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.

3. Dansk Media fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som kunden lider i forbindelse med kundens Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens hostingprodukt eller Dansk Medias ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor.

 

Aftalens indgåelse

4. Aftalen som er indgået mellem kunden og Dansk Media er bindende for begge parter. Det betyder! Hvis der senere ønskes tilføjelser til eksisterende website som også omfatter billedbehandling, vil der blive beregnet tidsforbrug for udarbejdelse. Vedligeholdelse er udelukkende omfattet af eksisterende projekt og ved udskiftet billeder og tekster, vil der ikke være yderligere omkostninger.

Efter indgået aftale foretages indenfor max. 14 dage evt. justeringer af website og oprettelse af layout til database ved Dansk Media. Faktura udstedes ved ikrafttrædelse af abonnement periode.

Ansvar

5. Kundens brug af sit hosting produkt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko.
Dansk Media påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden og lovligheden af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet.

 

 

User login